Allt om hårtransplantation vid håravfall

743
0
SHARE

En hårtransplantation är ett kirurgiskt ingrepp och det enda sättet att permanent behandla håravfall. De tidiga teknikerna för hårtransplantation har utvecklats till moderna metoder som är effektiva och ger ett för patienten utseendemässigt bra, säkert och bestående resultat.


En hårtransplantation är den enda behandling som kan erbjuda en permanent lösning vid håravfall

Den här sidan om hårtransplantation ger dig en heltäckande bild av vad du kan förvänta dig av ev en hårtransplantation och vilka möjligheter och begränsningar den innebär. Innehållet på sidan är granskat av Dr. Mats Ingers, specialist i invärtesmedicin med stor erfarenhet av hårtransplantationer ochbehandling av håravfall.

Informationen är tänkt att ge dig som överväger att utföra en hårtransplantation ett underlag för ditt beslut. Det skall dock ses som ett komplement och kan inte ersätta en medicinsk konsultation.

På den här sidan får du veta allt du behöver om hårtransplantationer:

 • Om du är en lämplig kandidat för en hårtransplantation och vilka resultat du kan förvänta dig
 • Information om de olika metoderna för hårtransplantation och hur operationen går till
 • Hur tiden efter en hårtransplantation ser ut och vilka risker ingreppet är förknippat med
 • Information om priser för en hårtransplantation samt före och efter bilder
 • Diskussionsforum om hårtransplantation samt klinikregister och möjlighet att fråga en expert

  Så fungerar en hårtransplantation

  I princip innebär en hårtransplantation ett kirurgiskt ingrepp i vilket man flyttar hår från nacke och tinningar – vars hårsäckar är genetiskt programmerade att producera hår livet ut – och “planterar” om detta på de kala partierna högre upp på hjässan. Där växer de transplanterade hårsäckarna fast och börjar producera helt naturligt hår för i stort sett all framtid.

  Är du en lämplig kandidat för en hårtransplantation?

  De flesta män som lider av ärftligt håravfall med skallighet eller djupa vikar ovanför tinningarna kan förvänta sig goda resultat av en hårtransplantation. Även kvinnor som lider av symptom liknade manligt håravfall kan behandlas. Vissa personer kan dock förvänta sig bättre resultat än andra.

  Den faktor som i första hand påverkar resultatet av en hårtransplantation grundar sig i hur mycket hår som går att transplantera i förhållande till hur mycket hår som behövs för att uppnå önskade resultat.

  Hur mycket hår som går att transplantera beror på hur mycket DHT- resistent hår (sido- och nackhår) patienten har tillgängligt samt hur tjockt detta hår är. Hur mycket hår som behövs beror på hur stor yta som skall täckas samt vilka önskemål om tjocklek på håret som patienten har.

  Som du förstår är det i slutändan dina önskemål och dina förutsättningar som påverkar vilket resultat du kan förvänta dig av en hårtransplantation. Genom att ta dig tid att läsa igenom denna artikelserie om får du en god förståelse för hårtransplantation som behandlingsmetod vid håravfall och vad den innebär för dig. Trevlig läsning!

  Metoder för hårtransplantation – FUE eller STRIP?

  Det har genom åren funnits ett antal olika metoder för hårtransplantation. Dessa har med tiden utvecklats och förfinats till i princip två – FUE och STRIP/FUT-metoden.

  FUE-metoden

   innebär att enskilda hårsäckar/-hårsäcksgrupper (1-4 hårstrån) plockas ut var för sig ur nack- och tinninghåret och placeras på hjässan.

  STRIP-metoden innebär att en hudremsa med spetsiga ändar, ofta kring 20 cm lång och sällan över 2 cm på den bredaste delen, tas ut från nacken i lokalbedövning. De naturliga hårsäcksgrupperna separeras sedan ut under mikroskop varpå de, i likhet med FUE-metoden, placeras ut på hjässan.

  Med normala förutsättningar brukar utbytet vid ett normalt STRIP-ingrepp bli ca 2000 hårsäcksgrupper, ibland väsentligt mer. Det motsvarar i allmänhet 6-7000 hårsäckar.

  Det finns en hel del motsägelsefulla uppgifter om de två aktuella metoderna vilka kommer från såväl konsumenter som kliniker i branschen. Detta beror på antigen bristfälliga kunskaper kring endera metod eller på bakomliggande kommersiella intressen. På den här sidan reder vi ut begreppen och gör det lättare för dig att fatta rätt beslut.

  ”De båda metoderna FUE och STRIP skiljer sig endast åt i fråga om hur implantaten (hårsäckarna) utvinns. Insättningsprocessen av de utvunna implantaten är identisk oavsett metodval.”

  Vilken metod skall man välja då FUE eller STRIP?

  Så vilken metod är bäst då, FUE eller STRIP? Frågan är inte riktigt så enkel då båda metoderna har sina för- och nackdelar. I första hand handlar det om vilka ekonomiska och fysiska förutsättningar du som patient har.

  De flesta väljer STRIP-metoden

  Statistiskt sett väljer den absoluta majoriteten av alla patienter som genomgår en hårtransplantation STRIP-metoden. Det främsta skälet är den lägre kostanden. Det är dock viktigt att valet av metod görs baserat på kunskap om de två metodernas risker kontra fördelar samt den totala kostnaden för att uppnå sitt mål.

  STRIP ger ärr men få besväras av dem

  STRIP-metoden orsakar ett ärr i bakhuvudet. Detta är för de allra flesta dock inte skäl att avfärda metoden. Så länge ingreppet utförs av en kompetent kirurg resulterar det sällan i störande ärr. I de fall de förekommer beror de på grova felbedömningar i fråga om skalpens elasticitet eller för att patienten har dålig ärrläkning. Båda dessa scenarior är ovanliga.

  Hårtransplantation med STRIP-metoden

  Normalt sett läker ärret efter ett STRIP-uttag till ett ca 20 cm långt och 1-3 mm brett linjärt vitt streck i bakhuvudet vilket i praktiken är i osynligt förutsatt att man inte har en mycket kortklippt eller helrakad frisyr.

  Fördelarna med STRIP-metoden är att den ger ett stort antal kvalitativa transplantat och är den mest kostnadseffektiva metoden för att utvinna ett stort antal hårsäckar för transplantation.

  I de flesta fall kan man med STRIP hämta ut hår två gånger från samma nacke, med minst ett års mellanrum, utan att få problem med ärr och läkning. Vid det andra tillfället avlägsnas ärret efter den första operationen. På så vis kan man över tid skörda ett mycket stort antal hårsäckar och har ändå bevarat möjligheten att vid senare behov komplettera med ett FUE-uttag.

  Nackdelarna är det linjära ärr som beskrivits tidigare, den postoperativa smärtan i 2-3 dagar, ömheten som varar i cirka en vecka, samt känselförändringen kring ärret i bakhuvudet och tightheten i skalpen som kvarstår i 6-10 veckor.

   

  FUE – inget ärr och snabbare återhämtning men till en högre kostnad

  FUE-metodenNär det kommer till FUE-metoden är fördelarna avsaknaden av det aktuella linjära ärret i bakhuvudet, möjligheten att ha mycket kort/rakad frisyr, den närmast obefintliga smärtan efter ingreppet och den korta läkningsprocessen om 2-3 dagar. Det tar dock ytterligare ca 10 dagar innan tag-områdena tappat sina små sårskorpor, och ser helt normala ut.
  FUE är också enkelt och praktiskt vid behov av mindre mängder hårsäckar, till exempel för att förstärka sidorna av luggen (vikar) i relativt tidiga skeden av manligt håravfall. En annan fördel med metoden är att den tillåter skörd från sådana områden där det är olämpligt att ta ut en sammanhängande hudremsa. Detta gäller tinningarna samt områden i bakhuvudet som ligger högt upp eller långt ner.


  Nackdelarna med FUE-metoden är behovet av att raka av ett relativt stort donationsområde för att få ut många implantat, den ökade tidsåtgången för ingreppet, eller behovet av flerdagarssessioner, samt kostanden vilken ofta stannar på minst det dubbla i förhållande till STRIP-metoden.

  FUE kan även efterlämna pigmentstörningar, små vita prickar. Risken är dock liten vid punchdiametrar på 0,8 mm och nedåt under förutsättning att man inte skördar för mycket inom ett och samma område. Avslutningsvis finns möjligheten att överlevnadsgraden hos transplantat som skördats med FUE-metoden inte är lika hög som vid STRIP.

  Slutsats – FUE eller STRIP?

  Många kirurger anser att FUE är ett möjligt alternativ för alla patienter som överväger att utföra en hårtransplantation. Dock kanske i första hand för patienter som vill ha mycket kort frisyr, är i behov av en snabb återhämtning, har begränsad flexibilitet i skalpen och med relativt god ekonomi.

What do you think ?

comments

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY